METROL CO., LTD.

แนะนำบริษัท

ผู้ผลิตเซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งอย่าง แม่นยำชั้นนำของโลกที่ให้บริการเพื่อ รองรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน

เครื่องเซ็ตอุปกรณ์ (Tool setter) สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งที่ครอง สว่ นแบง่ การตลาดมากที่สุดในโลก ผูผ้ ลิตเครื่องจักรมากกวา่ 70 บริษัท ใน 17 ประเทศทั่วโลกต่างนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ให้ความแม่นยำสูง แม้นำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น มีนํ้าหล่อเย็น สาดกระเซ็นหรือเศษกลึงปลิวกระจาย และด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์นี้ จึงได้รับสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศกว่า 50 รายการ ช่วยยกระดับ ความแม่นยำและลดต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อาทิ รถยนต์ เครื่องจักร CNC อุปกรณ์กึ่งตัวนำ หุ่นยนต์ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ และสมาร์ทโฟน เป็นต้น

ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกพร้อม การันตีด้วยชื่อ MADE IN JAPAN

1เครื่องเซ็ตอุปกรณ์ (Tool setter) สำหรับเครื่อง CNC <TM26D>

ยอดการใช้งานจริงกว่า 500,000 ชิ้น
ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของโลก!

• ยกระดับความแม่นยำในการแมชชีนนิ่งด้วยเครื่องกัดกลึง
• เพิ่มจำนวนการผลิตด้วยเครื่องที่สามารถทำงานได้นานขึ้น
• ป้องกันปัญหาที่อาจทำให้เกิดของเสียหรืองานเสีย

ติดตั้งมาพร้อมเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC โดยใช้ในการตั้งค่า ใบมีดตัดล่วงหน้า (Preset) ตรวจจับการสึกหรอและการหัก รวมถึง ชดเชยค่าการขยายตัวเนื่องจากความร้อน และด้วยระดับการทำซํ้าที่ 1 ไมครอนจึงสามารถแมชชีนนิ่งได้อย่างละเอียดและมีความแม่นยำสูง

2 เซ็นเซอร์ตรวจจับการนั่งอย่างละเอียดด้วยแรงดันลม <ซีรี่ส์ DPA>

ความละเอียดในการวัดซํ้าที่ 0.5 ไมครอน! ตรวจจับปัญหาการนั่งที่ไม่สมบูรณ์ระหว่าง ชิ้นงานกับจิ๊กเนื่องจากเศษกลึงเข้าไปอุดได้อย่างแม่นยำ เครื่องจึงแมชชีนนิ่งได้อย่างแม่นยำ

ปฏิรูปความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับ “เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะห่าง” ที่เคยทำได้เพียงแค่ “เช็คว่ามีชิ้นงานหรือไม่” เท่านั้น การตรวจจับการนั่งของ ชิ้นงานอย่างแม่นยำนี้ช่วยป้องกันปัญหางานเสียที่อาจเกิดจากการนั่งที่ไม่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง

4ติดตั้งเครื่องเซ็ตอุปกรณ์ (Tool setter) เพิ่มเติมได้

หากต้องการติดตั้งเครื่องเซ็ตอุปกรณ์ (Tool setter) เพิ่มเติม โปรดเรียกใช้บริการจากเรา!

ให้บริการติดตั้งในเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร CNC ทั้งแบรนดญ์ ี่ปุน่ ไตห้ วัน เกาหลี และจีน ตลอดจนการติดตั้งระบบควบคุมต่างๆ (เช่น FANUC, MELDAS)

TEL: +81 80 5967 2917 (ภาษาไทย / ภาษาญี่ปุ่น)
URL: www.metrol.co.jp/th/
E-mail: touchsensor@metrol.co.jp


Contact us