CADMAC Co., Ltd.

บริษัทฯ ก่อตั้งมานานกว่า 4 ศตวรรษครึ่ง พัฒนาและจัดจำหน่ายโปรแกรม CAD/CAM สำหรับงานแผ่นโลหะ พร้อมให้บริการดูแลเรื่องการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ ให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 2,500 บริษัท มีผลงานแผ่น โลหะจำนวนกว่า 5,000 แผ่น และในช่วง 10 ปีมานี้ยังให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการสร้าง 3D CAD

นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ซีเมนต์ จำกัด เพื่อความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการ สร้าง 3D ให้มากขึ้น

ความสามารถในการขายด้วยประสบการณ์อันเชี่ยวชาญ

เพิ่มเทคนิค (Knowhow) ในเชิงลึกที่บริษัทชั้นนำใหญ่ๆ อาจไม่เคยทราบ นำเสนอไอเดียต่างๆ แก่ลูกค้าแต่ละ รายว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

โปรแกรมฝึกอบรมที่มากไปด้วยเทคนิคอย่างผู้ชำนาญ

บริษัทฯ จะสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมและเทคนิคต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ซื้อ Software Solution ของทางบริษัทฯ และลูกคา้ ที่อยูร่ ะหวา่ งทดลองใชง้ านกอ่ นซื้อจริง โดยหลังจากฝกึ อบรมเสร็จแลว้ ยังใหค้ วามชว่ ยเหลืออยา่ งตอ่ เนื่อง เพื่อให้สามารถนำโปรแกรมไปใช้งานแมชชีนนิ่งได้จริงในทันที

ผลงานจำนวนมากซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ

ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นงานเกี่ยวกับแผ่นโลหะทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศ – รองรับ Machine CAM โปรแกรม ของบริษัทฯ สามารถสร้าง NC สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งได้หลากหลายยี่ห้อผู้ผลิต

ออกแบบ CAD 3 มิติสำหรับงานแผ่นโลหะ

• นอกจากดาต้าที่สร้างจาก G5 แล้ว แม้จะเป็นดาต้า ที่สร้างจาก CAD ของบริษัทอื่น ก็สามารถนำมา เขียนเป็นภาพร่างขยายของแผ่นโลหะเสมือนจริง ได้อย่างอัตโนมัติเพียงคลิกเดียว
ช่วยลดเวลาการเขียนภาพเสมือนจริงให้สั้นลง
• สามารถนำ CSV มาใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลของ วัสดุไปยังอิมพอร์ตดาต้าได้

Open Network CAM

• รองรับเครื่องแมชชีนนิ่งได้หลากหลายยี่ห้อผู้ผลิต
• จัดสรรวัสดุหลายรายการไปพร้อมกันในคราวเดียวได้
• จัดเรียงแผ่นโลหะและวัสดุแต่ละชิ้นได้ (Auto Nesting)

สำนักงานใหญ่

1-4-1 Minami Senzoku, Kopoto Bldg. 4F, Ota-ku, Tokyo 145-0063
TEL : +81 (0)3-3728-9711 FAX : +81 (0)3-3728-9737
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.cadmac.net
จัดจำหน่ายโดย : TACHIBANA SALES CO.,LTD.
62 Thaniya Building 11FL., Room No.1109, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
TEL: 02-652-5191 http://www.tachibana.co.jp/company/aff iliate/tachibana-sales-bangkok/


Contact us