การแพร่หลายของขอบเขตการทำงานด้วยหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงนั้นได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต แต่การใช้งานเริ่มแพร่หลายมากขึ้น จึงได้เพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ ให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งจุด ประกายความคิดว่า “จะนำไปใช้นอกเหนือไปจากในโรงงานได้หรือไม่” จึงได้ดำเนินการวิจัยและ พัฒนา RT (Robot technology) ในสาขาอื่นที่นอกเหนือจากหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมไป พร้อมๆ กัน และเทคโนโลยีบางส่วนที่เกิดขึ้นที่นั่นก็จะได้นำมาใช้งานจริงต่อไป ตัวอย่างหนึ่งที่ เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่มีการเริ่มนำมาใช้ในบ้าน

หุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนามาจากกระแสทั้งสองเช่นนี้ รวมถึงการใช้งานที่คาดหวังได้ว่าจะ แพร่หลายมากขึ้นอีกต่อจากนี้ไป ทำให้เริ่มรู้สึกว่าไม่มีความหมายที่จะแยกประเภท “หุ่นยนต์ เพื่ออุตสาหกรรม / หุ่นยนต์ที่ไม่ใช่เพื่ออุตสาหกรรม (หุ่นยนต์บริการ)” ออกจากกันอีกต่อไป เหตุผลนั่นเพราะว่าหุ่นยนต์ที่รวมเอาเทคโนโลยีทั้งสองด้านเข้าด้วยกันจะถือกำเนิดขึ้นมาอีก มากมาย และในปัจจุบันก็คลุมเครือมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะแบ่งมันออกจากระบบอัตโนมัติอื่นๆ ที่ ไม่ใช่หุ่นยนต์

สิ่งที่ทำให้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นจริงๆ น่าจะเป็นคลังสินค้าอัตโนมัตินี่เอง การนำระบบ เครื่องจักรมาใช้กับงานรับส่งสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1950 ก่อนหุ่นยนต์ จะถือกำเนิดขึ้นมาเสียอีก จวบจนได้มีการนำลิฟต์และชุดลำเลียงเข้ามาใช้ผ่านการควบคุมโดย คอมพิวเตอร์ทั้งหมด จนกลายเป็นคลังสินค้าที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเลย แม้ว่าในความเป็นจริง มันคือ “ความพยายามที่จะเปลี่ยนคลังสินค้าทั้งหมดให้เป็นระบบหุ่นยนต์” แต่ด้วยความที่เป็น ผู้ผลิตระบบขนส่ง งานที่เราได้ทำจริงๆ จึงแตกต่างจากการพัฒนาหุ่นยนต์ แต่ปัจจุบันนี้ มีทั้ง ตัวอย่างการพยายามสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติโดยผสานแขนกลเข้ากับหุ่นยนต์แบบคาทีเซียน และมีตัวอย่างที่หุ่นยนต์จะวิ่งวนภายในคลังเพื่อทำหน้าที่รับส่งสินค้เข้าและออก นั่นทำให้การ แบ่งแยกระบบการขนส่งออกจากหุ่นยนต์ทำได้ยากขึ้น

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องปกติ เพราะหุ่นยนต์มีการพัฒนาอยู่เสมอ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกนำ มาใช้เพื่อเปลี่ยนรูปร่างไปได้เรื่อยๆ

ส่วนสำคัญ BOX● หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมจะพัฒนาต่อไปสู่แวดวงที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลิต
● ความก้าวหน้าของ RT จะช่วยผลักดันให้เกิดการแพร่ขยายของหุ่นยนต์
● หุ่นยนต์จะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ ในระหว่างที่กำลังพัฒนา