เวอร์เนียร์

ภาพที่ 1-2 แสดงถึงภาพของเวอร์เนียร์และสภาพท่าทางการวัดโดยใช้เวอร์เนียร์แต่ละประเภท เวอร์เนียร์นั้นถูกกำหนดไว้ในมาตรฐาน JIS B 7507 เป็นเครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพในทุกด้าน เนื่องจากสามารถวัดด้านนอก (ความยาว) ด้านใน (เส้นผ่าศูนย์กลางของรู) ความลึก ขอบต่าง ระดับทั้งหมด 4 จุดของสิ่งที่ต้องการวัดได้ตามที่ภาพแสดง แต่เวอร์เนียร์ไม่ได้นำมาใช้แค่ใน สาขาเครื่องจักรเท่านั้น ยังถูกใช้งานในสาขาต่างๆ มากมายเช่น สาขาก่อสร้างหรือสาขาเคมี อีกด้วย ช่วงหลังมานี้เริ่มเห็น “เวอร์เนียร์ระบบดิจิตอล” ที่แสดงค่าที่วัดได้แบบดิจิตอลขึ้นมากแล้ว และยังมีเวอร์เนียร์ “สะดวกซ้าย” สำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายจำหน่ายอีกด้วย

ภาพที่ 3 แสดงชื่อเรียกแต่ละส่วนของเวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์แบ่งออกได้เป็น “สเกลหลัก” ที่มี ขีดแบ่งเหมือนกับสเกลที่กล่าวถึงไปก่อนหน้าและ “สเกลเลื่อน” ที่เลื่อนไปตามสเกลหลักดังภาพ ส่วนที่มีหน้าที่ในการวัดด้านนอก ด้านในคือ “ปากวัด” ส่วนที่วัดความลึกเรียกว่า “ก้านวัดลึก” มี เวอร์เนียร์ที่ผลิตด้วยซีเมนต์คาร์ไบด์เพื่อให้ด้านวัดเป็นรอยได้ยากอยู่ด้วย