MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

เปิดตัวระบบอัตโนมัติแบบใหม่ในกระบวนการตัดชิ้นงาน
ด้วยเลเซอร์และการกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าเพื่อ
“ลดการใช้คนอย่างเต็มกำลัง”

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้เปิดตัวอุปกรณ์ควบคุมรุ่นใหม่ “D-CUBES” ที่ใช้ งานง่ายและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ยอดเยี่ยม รวมถึง รีโมทเซอร์วิส หรือบริการควบคุมจากระยะไกล “iQ Care Remote4U” ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังนำไปติดตั้งลงในเครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า ตลอดจนยกระดับความ สามารถในการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง เพิ่ม ความแม่นยำในกระบวนการผลิต และสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในงาน “JIMTOF2018” ซึ่งจะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 นี้ จะมีการนำเสนอ ระบบอัตโนมัติแบบใหม่สำหรับการตัดชิ้นงานด้วย เลเซอร์ การกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า ที่สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น Mr. Himi Noriaki หัวหน้าส่วนงานอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์เชิงกล กรรมการผู้บริหารบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้ให้ สัมภาษณ์เกี่ยวกับจุดที่น่าสนใจในงานจัดแสดงครั้ง นี้ตลอดจนกลยุทธ์ในการเปิดตลาดทั้งในและต่าง ประเทศ

ขอเชิญเล่าถึงที่มาของหัวข้อ “การสร้าง ระบบอัตโนมัติ” ในงานครั้งนี้ด้วยครับ

ทุกท่านคงทราบดีจากยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลที่ ทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรของญี่ปุ่น (JMTBA) ได้รวบรวมมา ที่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ ความต้องการด้านการผลิตโดยรวมกำลังเพิ่มสูงขึ้น หัวหน้าส่วนงานอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์เชิงกล กรรมการผู้บริหารบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

ในขณะที่แวดวงอุตสาหกรรมการผลิตยังประสบ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน เรื่องนี้ถือเป็นประเด็น สำคัญที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขเพื่อรักษาและเพิ่ม ความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมเอาไว้

ผมคิดว่าสถานการณ์ของบริษัทลูกค้าของเราที่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปแผ่นโลหะ หรือการ ผลิตแม่พิมพ์เองก็ไม่ต่างกัน ในสภาพแวดล้อมที่ ตลาดกำลังต้องการการผลิตที่มีความแม่นยำและ มีประสิทธิภาพสูงแต่กลับขาดแคลนแรงงาน แต่ละ บริษัทต้องระดมความคิดกันว่าจะตอบสนองความ ต้องการเหล่านั้นอย่างไรต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้หยิบยกเอาเรื่อง “การสร้างระบบอัตโนมัติ” ในงานตัดชิ้นงานด้วย เลเซอร์ และงานกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้ามาเป็นประเด็น สำคัญ นอกจากจะเริ่มนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้แล้ว ยังต้องรับมือกับความต้องการของลูกค้าที่จะแปรรูป ชิ้นงานด้วยความแม่นยำสูงยิ่งขึ้นกว่าเก่า อาจกล่าว ได้ว่าเราจะแสดงให้เห็นถึงระบบที่เหนือกว่าระบบ อัตโนมัติแบบเดิมๆ ที่เคยใช้มาในอีกขึ้นหนึ่ง

บริษัทของคุณได้เข้าซื้อกิจการ ASTES4 สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ จำแนกแบบอัตโนมัติ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2018 ที่ผ่านมา พวกเราจึงคาดหวังว่าจะได้ เห็นรูปแบบใหม่ๆ ของระบบอัตโนมัติ ที่รวม กระบวนการก่อนและหลังตัดแผ่นเหล็ก ด้วยเลเซอร์เข้าไว้ด้วยกัน

กระบวนการตัดแผ่นเหล็กด้วยเลเซอร์นั้นสามารถ แยกออกกว้างๆ ได้เป็น “การจ่ายวัตถุดิบ” “การตัดด้วย เลเซอร์” “การนำวัตถุดิบออกหลังตัด” “การนำชิ้นส่วน ที่ผลิตหรือแปรรูปเสร็จแล้วออกมาและจำแนก”

จากกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมา ขั้นตอนการนำ ชิ้นส่วนที่ผลิตหรือแปรรูปเสร็จแล้วออกมาและจำแนก ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้าย ถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัตินั้นทำได้ยาก ในสภาพความเป็นจริง ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ยังจำเป็นต้องใช้คนเข้าไป จัดการในกระบวนการอยู่

ด้วยเครื่องเลเซอร์ระบบไฟเบอร์สำหรับตัด ชิ้นงานที่มีกำลังสูง อาทิ 6kW และ 8kW ที่ช่วยเพิ่ม ผลผลิตความเร็วสูงทำให้สามารถตัดแผ่นเหล็กด้วย เลเซอร์ซึ่งเป็นกระบวนการแรกด้วยความเร็วสูง นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้กับชิ้นงานที่มีลักษณะ เป็นแผ่นหนา ที่แต่เดิมต้องใช้การตัดโลหะด้วยระบบ พลาสม่า การไส หรือการเจาะด้วยเครื่องจักร ส่วนที่ ต้องแก้ไขต่อไปคือจะทำอย่างไรให้กระบวนการหลัง ตัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็ มุ่งมั่นที่จะสร้างกระบวนการนี้ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมให้ได้ เพราะไม่ใช่แค่ลูกค้า ยุโรปและอเมริกาที่ต้องการ ลูกค้าชาวญี่ปุ่นเองก็ คาดหวังมากเช่นกัน

จากการเข้าซื้อกิจการ ASTES4 ในครั้งนี้ เรา ได้นำอุปกรณ์จำแนกอัตโนมัติเข้ามาเป็นหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ของเรา และทุ่มเทกับการเสริมสร้างความ แข็งแกร่งให้กับระบบอัตโนมัติ สำหรับงานตัดแผ่น เหล็กด้วยเลเซอร์ พร้อมยกระดับความสามารถใน การผลิตของลูกค้าให้สูงขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง


eX-F D-CUBES + ระบบคัดแยกอัตโนมัติ

ในงาน “JIMTOF2018” นี้ ทางบริษัทฯ จะจัด แสดงระบบอัตโนมัตินี้พร้อมกับเครื่องตัดชิ้นงาน ด้วยเลเซอร์ระบบไฟเบอร์รุ่นใหม่ ซึ่งจะเปิดตัวเป็น ครั้งแรกของโลก พร้อมติดตั้งเทคโนโลยีชั้นเยี่ยม ใหม่ล่าสุดลงไปในตัวเครื่องอีกด้วย

อุปกรณ์จำแนกอัตโนมัติของบริษัทฯ ASTES4 มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

จุดเด่นจากเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ถือสิทธิบัตรอยู่ แบ่งออกได้เป็น 3 ข้อหลัก ข้อที่ 1 คือสามารถใช้ได้ กับกระบวนการตั้งแต่ การจ่ายเข้า นำชิ้นงานออก การจำแนก ไปจนถึงการทำความสะอาดพาเลท ลักษณะเด่นของอุปกรณ์นี้คือแขนกลทั้ง 4 ที่ติดตั้ง อยู่ โดยแต่ละแขนสามารถสับเปลี่ยนระหว่างอุปกรณ์ หยิบจับ (Pick-up tool) ชุดยกวาง (Fork unit) และ ชุดแปรง (Brush Unit) ได้ จึงสามารถขับเคลื่อน อัตโนมัติทั้งสายงานได้อย่างครบวงจร

ข้อที่ 2 คือสามารถจำแนกงานได้อย่างหลากหลาย อุปกรณ์นี้จะสลับอุปกรณ์หยิบจับไปยังแผ่นดูดและ แม่เหล็กที่มีขนาด ตำแหน่ง และแถวที่ต่างกันได้ อย่างอัตโนมัติ ตามขนาดหรือความหนักของชิ้นงาน ทำให้สามารถจำแนกชิ้นงานได้ตั้งแต่ขนาดความหนา สุด 25 มม. จนถึงขนาดเล็กสุดที่ 130 มม. x 60 มม. โดยเฉพาะงานจำแนกแผ่นเหล็กหนานั้นเป็นงานที่ ยากลำบากหากใช้แรงงานคน นับเป็นจุดที่เคยสร้าง ความลำบากที่สุดจุดหนึ่งก่อนปรับเป็นระบบอัตโนมัติ

และข้อที่ 3 คือ สามารถปรับเลย์เอาท์ได้อย่าง ยืดหยุ่นให้เหมาะกับพื้นที่โรงงานของลูกค้าและให้ เหมาะกับแนวกระบวนการผลิต

อย่างไรก็ดี ความต้องการระบบอัตโนมัติของ ลูกค้ายุโรปในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นมาก บริษัทฯ เองเคย จำหน่ายระบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้งอุปกรณ์จำแนก ของบริษัทฯ ASTES4 มาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งฟังก์ชั่น ดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

จะวางระบบอัตโนมัติอย่างไรให้กับเครื่อง กัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าแบบ Wire-EDM ครับ

สำหรับงานทางด้านแม่พิมพ์ เราจะจัดแสดง ระบบอัตโนมัติที่รวม “ซีรี่ส์ MP D-CUBES” กับ “EDCHANGE Robo” เข้าไว้ด้วยกันและติดตั้งมา พร้อมกับชุดประคองตัวชิ้นงาน ซีรี่ส์ MP D-CUBES เป็นเครื่องกัดชิ้นงานโดยใช้นํ้าซึ่งเป็นของเหลวซึ่ง มีความแม่นยำสูง รองรับการผลิตแม่พิมพ์ขนาด ใหญ่และเพิ่มความแม่นยำในการผลิต โดยซีรี่ส์นี้ ติดตั้งมาพร้อมกับ D-CUBES และเทคโนโลยีใหม่ ล่าสุดที่เรียกว่า “Water Technology”

EDCHANGE Robo เป็นระบบอัตโนมัติที่นำ หุ่นยนต์แขนกล 6 แกน “MELFA” ซึ่งทางบริษัทฯ ผลิตเองมาใช้

หากใช้ระบบอัตโนมัติที่มีการติดตั้งตัวประคอง ชิ้นงานนี้ไว้ จะสามารถเจาะหรือตัดตัวงานจาก หุ่นยนต์นอกตัวเครื่องได้อย่างอัตโนมัติ และประคอง ชิ้นงานไว้ได้โดยไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิต

เครื่องจักรจะสามารถขับเคลื่อนได้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตงานดิบจนออกมาเป็นชิ้นงาน ที่สำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง จากผลการทดสอบของ บริษัทฯ พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้มากถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องจักรเพียง อย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นตั้งเวลาการทำงาน (Scheduler function) ให้กับชุดประคองชิ้นงานอีกด้วย

สำหรับเครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าแบบ Wire- EDM แม้จะสามารถใช้หุ่นยนต์สับเปลี่ยนชิ้นงานได้ อย่างอัตโนมัติ แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการไปจนถึง ขั้นตอนประคองชิ้นงานได้ ก่อนหน้านี้ที่บริษัทฯ ได้ ไปจัดงานแสดงอ้างอิงที่ INTERMOLD โอซาก้า ปี 2018 มา ก็ได้รับการติดต่อมาเป็นจำนวนมาก ใน ครั้งนี้เราจึงตั้งใจจะจัดแสดงแบบเต็มตัวให้ทุกท่าน ได้ชมกัน

สำหรับเครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า “ซีรี่ส์ SV-P” ที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI และวาง จำหน่ายในปี 2018 นี้ กำลังเป็นที่จับตามอง เป็นอย่างมาก

ซีรี่ส์ SV-P เป็นรุ่นที่มีความเหมาะสมที่สุด สำ หรับการผลิตหลากหลายรูปแบบทั้งขนาด กลาง-ใหญ่ ตั้งแต่การผลิตที่ต้องการความละเอียด สูงมาก เช่น คอนเนคเตอร์ ไปจนถึงชิ้นส่วน สมาร์ทโฟนหรือชิ้นส่วนรถยนต์ สำหรับเครื่องกัด ชิ้นงานด้วยไฟฟ้าได้มีการเปิดตัวซีรี่ส์ใหม่ล่าสุด ออกมา ด้วยเทคโนโลยี AI “Maisart” ที่เป็นเอกสิทธิ์ เฉพาะของทางบริษัทฯ ซึ่งติดตั้งในตัว D-CUBES ทำให้สามารถสร้างเงื่อนไขในการทำงานได้อย่าง ลงตัว ตัวเครื่องจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การผลิตแล้วกำหนดเงื่อนไขการแมชชีนนิ่งที่ดีที่ สุดออกมา สามารถรองรับการผลิตที่มีความแม่นยำ สูงได้ถึง ±3μm ด้วยเทคโนโลยี “Thermal Buster” ที่มีความแม่นยำ และเทคโนโลยีควบคุมเซอร์โวที่ ไม่เหมือนใคร ตลอดจนการติดตั้งชิ้ส่วนขับเคลื่อน ความแม่นยำสูงเข้าไป

ในครั้งนี้จะจัดแสดงระบบอัตโนมัติที่ใช้ซีรี่ส์ SV-P เป็นตัวหลักแล้วติดตั้ง “EDCHANGE SLIM” ซึ่งเป็นอุปกรณ์สลับชิ้นงานและอิเลคโทรดแบบ อัตโนมัติเข้าไป เพื่อนำเสนอการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูง เช่นเดียวกับเครื่องกัดชิ้นงาน ด้วยไฟฟ้า Wire-EDM แบบอัตโนมัติที่กล่าวไป เมื่อสักครู่ EDCHANGE SLIM เป็นอุปกรณ์ที่ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการทำงานด้วยความกว้าง เพียง 820 มม. รองรับการจัดเลย์เอาท์ได้อย่าง ยืดหยุ่น ทั้งยังสามารถผลิตงานได้อย่างต่อเนื่อง และสับเปลี่ยนชิ้นงานหรืออิเลคโทรดได้หลายครั้ง หากนำมาใช้คู่กับระบบเตรียมการจากภายนอกจะ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเครื่องจักรได้ มากถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้เพียงเครื่องเดียว

ทั้งนี้ ระบบอัตโนมัติของเครื่องกัดชิ้นงานด้วย ไฟฟ้าก็ยังมีการจัดแสดงอยู่ที่ Eastern Japan Mechatronics Solution Center (จังหวัดไซตามะ เมืองไซตามะ) ที่ Nagoya Works และที่ Western Japan Mechatronics Solution Center (จังหวัด เฮียวโกะ เมืองอามากาซากิ) อีกด้วย

ขอทราบถึงกลยุทธ์ในการจำ หน่าย ผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ

ในส่วนของเครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ เราได้ เสริมการขายด้วยการทำ line up เครื่องเลเซอร์ ระบบไฟเบอร์สำหรับตัดชิ้นงานที่กลายมาเป็น สินค้าที่มีความนิยมของทั่วโลกอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะนำอุปกรณ์จำแนกของ บริษัทฯ ASTES4 ไปจัดแสดงที่บริษัทสาขาใน ประเทศญี่ปุ่น เยอรมัน และอเมริกาอีกด้วย เรายัง คงทุ่มเทเพื่อนำเสนอระบบอัตโนมัติแก่ลูกค้าทั้ง ในและต่างประเทศให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป

สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศนั้น กุญแจสำคัญในการต่อยอดคือการใช้งานร่วมกับ ระบบอัตโนมัติ และการผลิตที่มีความแม่นยำสูง เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าแบบ Wire-EDM ที่ บริษัทเราติดตั้ง D-CUBES ลงไปในเครื่องจักรหลัก “ซีรี่ส์ MV” ทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นไปอีก และในแง่ความแม่นยำก็สูงกว่าที่เคยมีมาในอดีต เราจึงพร้อมจะนำเสนอทั้งซีรี่ส์ MP D-CUBES และ “ซีรี่ส์ MX” ที่ใช้กรรมวิธีผลิตด้วยนํ้ามันเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติทั้งแง่ ความละเอียดสูง ความแม่นยำสูง และแม่พิมพ์ที่มี ขนาดใหญ่ เครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าเน้นขยาย ตลาดของซีรี่ส์ SV-P เป็นหลัก โดยตลาดทั้งในต่าง ประเทศยุโรปและอเมริกายังคงสดใส

หากดูส่วนของยุโรปแล้ว ความต้องการของประเทศ เยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์เน้นไปที่การผลิตที่ อาศัยความแม่นยำสูง ในขณะที่ประเทศอิตาลีส่วน มากแล้วจะเป็นงานผลิตขึ้นรูปพลาสติกจากแม่พิมพ์ และในบางส่วนก็เน้นการเพิ่มผลผลิตภาพมากกว่า ความแม่นยำ

เนื่องจากแต่ละประเทศยังมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ ต่างกัน จึงขยายซีรี่ส์ MV D-CUBES ที่ตอบสนอง การผลิตได้ในขอบเขตกว้างๆ เป็นหลัก โดยเสริม การจำหน่ายเครื่องจักรซีรี่ส์ MP D-CUBES และ ซีรี่ส์ MX สำหรับงานผลิตที่ต้องการความแม่นยำสูง ต่อเนื่อง

ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเน้นซีรี่ส์ MX D-CUBES เป็นหลัก เพราะความต้องการเครื่องกัดชิ้นงานด้วย ไฟฟ้า EDM จะเน้นใช้สำหรับหน่วยงานทางการบิน และยอดขายก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศจีนการลงทุนด้านสมาร์ทโฟน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดรถยนต์ และสารกึ่งตัวนำยังคงที่ คีย์เวิร์ดที่สำคัญกลายเป็น เรื่องการผลิตเน้นความแม่นยำสูงและการสร้าง ระบบอัตโนมัติ

สำหรับเครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า EDM สามารถสร้างความสนใจโดยการนำ เสนอแบบ แพ็กเกจรวมเครื่องและอุปกรณ์เสริมเข้าด้วยกัน ให้เหมาะกับสินค้าและอุตสาหกรรมเฉพาะทางอาทิ เช่น คอนเน็คเตอร์ หรือการผลิตสินค้า ตลอดจน สามารถจำหน่ายรวมกับอุปกรณ์เสริมเป็นแพ็กเกจ อีกด้วย

มีการดำเนินการอย่างไรบ้างสำหรับ แต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับตลาดในประเทศไทยตอนนี้อาจจะมี ซบเซาไปบ้าง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปก็คือตลาดสำคัญ ยังคงเป็นอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ที่มีงานด้านรถยนต์ เป็นศูนย์กลาง ภายหลังจากบริษัทฯ เริ่มวาง จำหน่ายเครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1993 ถึงตอนนี้เรามียอดขายประมาณ 2,200 เครื่อง และเพื่อเป็นการเติมเต็มระบบการ บริการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในปีนี้ได้เปิดตัว iQ Care Remote4U ส่วนทางด้านเครื่องเลเซอร์ความ ต้องการใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาหารมี เพิ่มมากขึ้น เรานำเครื่องไปโชว์ตามงานแสดงสินค้า อาทิ “METALEX” และ “Intermold Thailand” ตลอด จนงาน Private show อย่างต่อเนื่องมา รวมทั้งได้ นำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดและนำเสนอระบบอัตโนมัติ มาให้กับลูกค้า

สำ หรับประเทศอินโดนีเซีย ในตอนนี้แม้ สถานการณ์จะยังคงชะลอตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ ยังถือว่าเป็นตลาดที่มีความแข็งแกร่ง จึงจำเป็นที่จะ ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์และสร้างระบบการให้บริการ แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ในงานจัดแสดงที่เมืองสิการัง นอกจากจัดแสดงเครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ และเครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้าแล้ว ทางบริษัทฯ ยัง ได้จัดสัมมนาสำหรับลูกค้าอีกด้วย

ในทุกๆ ปีเราจะจัดแสดงในงาน “Manufacturing Indonesia” และในปีนี้เองก็ได้มีการออกงานที่ “Manufacturing Surabaya” เป็นครั้งแรกอีกด้วย

ในขณะที่ประเทศเวียดนามนั้น มีแนวโน้มการ ลงทุนเครื่องจักรของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ค่อนข้าง ดีและมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากเครื่องตัด ชิ้นงานด้วยเลเซอร์ และเครื่องกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า แล้ว เครื่องไมโครเลเซอร์สำหรับเจาะรูบนแผงวงจร ก็มีความต้องการสูงเช่นเดียวกัน

ทางบริษัทฯ ได้สร้างฐานการให้บริการที่ฮานอย และโฮจิมินห์ พร้อมส่งวิศวกรไปประจำเพื่อให้บริการ จากนี้ต่อไปก็ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเสริมความ แข็งแกร่งในด้านการจำหน่ายสินค้าให้ขยายวงกว้าง

นอกจากนี้ สำหรับประเทศกัมพูชาและประเทศ พม่า เริ่มมีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับเครื่องเข้ามาบ้าง ผมคิดว่าในอนาคต บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้อง ก่อตั้งสาขาในแต่ละประเทศ และนำเสนอแนวทาง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดใน ท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโครงสร้างสนับสนุนเพื่อ รองรับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD.
Address: Bang-Chan Industrial Estate No.111, Soi Serithai 54, T. Kannayao, A. Kannayao,
Bangkok 10230, Thailand
TEL: 02-517-1326
FAX: 02-919-8717
URL: http://www.meath-co.com/